Jelentkezési feltételek - Hungária autósiskola

Tartalomhoz ugrás

Jelentkezési feltételek

Fontos!
MI KELL A JELENTKEZÉSHEZ?

A tanfolyamra való felvétel feltételei "B" kategória:
Betöltött 16,5 életév
Személyigazolvány bemutatása
Az írásos szerződés és nyilatkozat aláírással történő megkötése
18 életév alatt írásos szülői engedély
A tanfolyamra való felvétel feltételei "AM" "A1" "A2" "A" kategória: lásd motoros oktatás!

   A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.
 A tanuló köteles a minimum 8 általános iskolai bizonyítványát bemutatni eredetiben legkésőbb a visszaigazolás kiadásáig a közlekedési felügyelőség felé.
BEFIZETÉS HELYE: Ügyfélszolgálati iroda Gyöngyös, Alkotmány út 11.

A TANFOLYAM TARTALMI TÁJÉKOZTATÓJA:

   Az elméleti tanfolyam kötelező óraszámainak a tanfolyamonkénti óraszámok felosztásában a csoport igényétől függően a képzőszerv a változtatás jogát fenn tartja.
A közlekedési Főfelügyelet  24/2005 (IV.21.) GKM rendelete alapján a tanfolyamon való részvétel kötelező, az elméleti képzés alól felmentés nem adható!
Minimum gyakorlati óraszám: 29 óra + 1 óra vizsga
A VIZSGÁZÁS FELTETÉTELEI:

   Forgalmi vizsga csak sikeres elméleti vizsga és legalább 29 óra gyakorlati vezetés után tehető. Az egyes kategóriákhoz (alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz) tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően további vizsgát a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül csak PÁV vizsgálat után tehet.
TÁJÉKOZTATJUK , HOGY KÖZÚTI ELSŐSEGÉLY NYÚJTÓ VIZSGÁT IS KELL TENNI!
    VIZSGÁRA JELENTKEZÉS: Gyöngyös, Török Ignác u. 1. Magyar Vöröskereszt
Az EÜ vizsga alól felmentés adható annak aki szakirányú végzettség igazolásával vagy 1984 január 1-e után szerzett vezetői engedéllyel rendelkezik.
Felmentés: 31/1992 (XII:19.) NM rendelet alapján.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉNEK MÓDJA:
 Életkorhoz nem kötött, de a vizsgaigazolás kiadásának feltétele. Azoknak akik ezzel a vizsgával vagy felmentéssel nem rendelkeznek (kérésükre) az iskola megszervezi az oktatást.
ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

1. csoportú orvosi alkalmasság igazolása (háziorvos)
Betöltött 16 év és 9 hónap
Igazoltan elvégzett elméleti tanfolyam
Elméleti vizsgadíj befizetése

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
A kötelezően előirt minimális óraszám teljesítése
Minimum 580 levezetett km
A BM rendeletben előírt közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
Minden vizsgára az esedékes vizsgadíj befizetése. (Lehetséges személyes befizetés a KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI és VIZSGAKÖZPONT Eger, Kossuth uút 26. sz alatt vagy az autós iskolában)
A vizsgadíj hatósági díj, nem tartalmazza a gépkocsi használat díját, kedvezmény belőle nem adható!

   A TANFOLYAM ELSŐ NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 9 HÓNAPON BELÜL AZ ELSŐ ELMÉLETI VIZSGÁT, 12 HÓNAPON BELÜL SIKERES ELMÉLETI VIZSGÁT, MAJD A SIKERES ELMÉLETI VIZSGÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 ÉVEN BELÜL SIKERES FORGALMI VIZSGÁT KELL TENNI!
   Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az előírt határidőkön belül, az adott kategóriához tartozó valamennyi sikeres vizsgák (kivétel EÜ) valamint a levezetett órák érvényüket vesztik.
   A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.
   A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas " minősítést szerzett a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A vizsga igazolás és a vezetői engedély kiadásának feltételei:
   A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a közlekedési felügyelőségen be kell mutatni a következő okmányokat:
Személyi igazolvány vagy meghatalmazás
Általános iskola 8.osztály elvégzését igazoló irat és annak fénymásolata vagy külföldön kiállított oklevél, bizonyítvány hivatalos magyar nyelvű fordítása
Közúti elsősegély vizsgaigazolás

Privacy Policy


Kövess minket:Oktatóink:
__________
         
______________
            
______________
         
______________

Vissza a tartalomhoz